Domov
 • BI / MIS

  IBM Cognos technológie pre tvorbu efektívnych Business Intelligence riešení

  BI / MIS
 • Zdravotníctvo

  Podpora ekonomického, strategického a operatívneho riadenia zdravotníckych zariadení

  Zdravotníctvo
 • Mid market

  Reporting, analýzy a plánovanie pre stredné firmy v jednom produkte

  Mid Market

Informačné systémy spoločností dnes obsahujú obrovské množstvo dát. Dáta sú uložené v rôznych informačných systémoch - finančnom, výrobnom, nemocničnom. Tieto systémy sú pritom často vytvorené na rozličných platformách (Windows, AS/400, Unix, Mainframe,...). často  tiež dáta nie sú lokalizované na tom istom mieste.

Výsledkom je, že spoločnosti majú množstvo dát, dáta však nie sú zviazané s informáciami. Manažéri však pre svoju prácu potrebujú informácie, nie riadky dát. Informácia, ktorú manažéri potrebujú musí byť predovšetkým dôveryhodná, relevantná, musí byť poskytnutá v správnom čase a v zodpovedajúcom kontexte. Proces transformácie dát na informácie a ich prezentácia vo forme zostáv a ad - hoc analýz je základnou úlohou Business Intelligence.

Business Intelligence riešenia sú poskytované rôznym spôsobom: reporting pre tvorbu a doručovanie špecializovaných zostáv, OLAP pre viacrozmerné analýzy, dashboardy (dashboards) ako komplexné a v kontexte zobrazované informácie, scorecarding ako spôsob sledovania a hodnotenia kľúčových ukazovateťov výkonnosti (KPI).  Manažérsky informačný systém (MIS) je potom riešením vytvoreným na splnenie špeciálnych potrieb a požiadaviek zákazníka, k podpore rozhodovania a riadenia.

Aby sme mohli dodávať našim zákazníkom tie najlepšie riešenia Business Intelligence, stali sme sa partnermi spoločnosti IBM a distribútorom jej produktov Cognos. Spoločnosť IBM je svetovým lídrom v oblasti riešení Business Intelligence (BI) a Corporate Performance Management (CPM).

 

IBM Cognos - informačné zdroje   

 

Riešenia pre MidMarket

 

Riešenia pre marketing

Cognos  platforma.   Jednoduchá inštalácia.   Analýza predaja.
Dashboardy.   Jednoduché používanie.   Segmentácia zákazníkov.
Riadenie podnikovej výkonnosti.   Nízke náklady a prehľadné licencovanie.   RFM analýza.
  Príprava a vyhodnocovanie marketingových kampaní.
Ďalšie informácie.   Ďalšie informácie.  

www.smartketing.sk